Klachtenprocedure

Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden. U kunt een melding van een klacht schriftelijk indienen via info@pitchacademy.nl. Het management bevestigt de ontvangst van de klacht binnen twee weken en registreert deze op het formulier klachtenregistratie. De klacht dient binnen vier weken na bevestiging van de klacht te zijn afgehandeld. De beslissing wordt u schriftelijk medegedeeld. Indien er een langere tijd nodig is om uw klacht in behandeling te nemen wordt u hiervan binnen twee weken na ontvangst van de klacht in kennis gesteld. Het benodigde uitstel wordt toegelicht en tevens wordt een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel kan worden verwacht. Indien u het oneens bent met de afhandeling van uw klacht dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke derde Judith Warmerdam (info@judithwarmerdam.nl). De termijn voor het indienen van het bezwaar bedraagt twee weken na bekendmaking van de beslissing. Het oordeel van de onafhankelijke derde wordt schriftelijk medegedeeld aan de kandidaat/Opdrachtgever en aan het management van de Pitch Academy, en is bindend. Eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld. Het management registreert de afhandeling van de klacht en de klacht wordt voor de duur van één cursusjaar bewaard.

BEL: 06-83773693

Heb je vragen over pitch trainingen of de Pitch Academy. Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.